Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/28 TP/2023 – Dostawa produktu leczniczego – BIMEKIZUMAB – do programu lekowego dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/28 TP/2023 – Dostawa produktu leczniczego – BIMEKIZUMAB – do programu lekowego dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa produktu leczniczego – BIMEKIZUMAB – do programu lekowego dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., Sygn. DZP/28 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 08.09.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00388735

• Liczba zadań – 1
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 4 miesiące od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 08.09.2023, 14:44

Data dodania: 18.09.2023, 13:30

Data dodania: 21.09.2023, 12:30

Facebook
Skip to content