Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/29 TP/2023 – Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów z zespołem podstawowym dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/29 TP/2023 – Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów z zespołem podstawowym dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług transportu sanitarnego z zespołem podstawowym dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., Sygn. DZP/29 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 06.09.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00383943

• Liczba zadań – 1
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania:06.09.2023, 13:11

Data dodania:11.09.2023, 14:32

Data dodania:14.09.2023, 13:23

Data dodania:21.09.2023, 12:33

Facebook
Skip to content