Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/35 TP/2023 – Zakup tonerów, taśm i tuszy do drukarek dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/35 TP/2023 – Zakup tonerów, taśm i tuszy do drukarek dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup tonerów, taśm i tuszy do drukarek dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/35TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 12.10.2023r. pod numerem 2023/BZP 00441062

• Liczba zadań – 2:

  • Pakiet nr 1 – Tonery do drukarek czarno-białych
  • Pakiet nr 2 – Tonery do drukarek kolorowych 

 

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości co najmniej 80 % wartości danego Pakietu – do czasu realizacji 80% wartości danego Pakietu, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od podpisania umowy

Pliki do pobrania:

Data dodania: 12.10.2023, 12:48

Data dodania: 18.10.2023, 13:18

Data dodania: 20.10.2023, 13:47

Data dodania: 20.11.2023, 12:19

Data dodania: 05.12.2023, 14:05

Facebook
Skip to content